Gildovní a raidové pravidla

Pravidlá gildy The Dragon Order a jej fóra. Ignorantia legis non excusat.
Uživatelský avatar
Corleonis
Příspěvky: 747
Registrován: 13 říj 2015 21:35
Bydliště: Opava, Mordor
Main class: Hunter
Kontaktovat uživatele:

Gildovní a raidové pravidla

Příspěvekod Corleonis » 11 říj 2015 08:05

THE DRAGON ORDER :: THUNDERHORN :: ALLIANCE

GILDOVNÍ PRAVIDLA

Část 1. - Správa a chod guildy

I. Na správě a chodu guildy se podílí Rada starších: To je Guild master (dále jen GuM), Zástupce GuM (dále jen ZGM) a Oficíři (OF).

II. Z rozhodování o guildě nejsou vyloučení ostatní, jestli budou mít nějakou připomínku, nápad, podmět, uveřejní ho novým topicem na guild webu v sekci „Hlavní fórum“ a vedení guildy se rozhodne, zda tento návrh příjme nebo zamítne.

III. O závažných rozhodnutích guildy, bude vedení guildy hlasovat, přičemž GuM má právo „veta“, které může být přehlasováno pouze všemi z Rady starších, jedná se hlavně o:
a. Kick aktivního člena guildy, za porušení pravidel
b. Změna pravidel guildy
c. Přijetí dříve vyloučeného člena
d. Povýšení člena guildy do hodnosti Raider a vyšší

IV. Právo přijetí nového člena do guildy mají všechny ranky, vedení guildy si vyhrazuje právo toto změnit.

V. Právo povýšení člena guildy do hodnosti Člen mají členové Rady starších bez porady.

VI. Povýšení do hodnosti Raider a vyšší probíhá až po dohodě Rady starších.

Část 2. – Hodnosti v guildě, práva a povinnosti

I. Guild Master – vůdce guildy. Není podmínkou, aby tento hráč byl aktivním raiderem.
- Neomezené právo výběru z GB.
- Možnost pořádat guild eventy.
- Povinnost být registrován na webu guildy a sledování fóra guildy.
- V případě aktivního raidování podléhá pravidlům raidů.

II. Zástupce GuM – hráč zajišťující chod guildy, zástupce GuM. Není podmínkou, aby tento hráč byl aktivním raiderem.
- Neomezené právo výběru z GB.
- Možnost pořádat guild eventy.
- Povinnost být registrován na webu guildy a sledování fóra guildy.
- V případě aktivního raidování podléhá pravidlům raidů.

III. Oficír – hráčpodílející se na chodu guildy. Není podmínkou, aby tento hráč byl aktivním raiderem.
- Možnost opravy z GB ve výši 400 G za den
- Možnost vybírání z GB ze slotu 1 – 7.
- Možnost pořádat guild eventy.
- Povinnost být registrován na webu guildy a sledování fóra guildy.

IV. Raider – hráč, který se podílí na progres raidech.
- Možnost opravy z GB ve výši 200 G za den
- Možnost vybírání z GB ze slotu 1 – 6.
- Nemožnost vybírání ze slotu 7.
- Právo invite do kalendáře na všechny progres raidy
- Povinnost být registrován na webu guildy a sledování fóra guildy
- Povinnost mít pro potřeby raidů funkční off spec
- Povinnost podřizovat se pravidlům raidů

V. Člen – hráči, kteří nejsou aktivní raideři
- Možnost opravy z GB ve výši 50 G za den.
- Možnost vybírání z GB ze slotu 1 – 5.
- Neviditelné sloty v GB 6 a 7.

VI. Novic – hodnost, která je přidělovaná všem nejméně měsíc neaktivním hráčům; hráčům, kteří poruší nějakým způsobem pravidla; nově invitnutým hráčům po dobu nejméně jednoho týdne
- Možnost opravy z GB ve výši 20 G za den.
- Nemožnost vybírání z GB ve všech slotech.
- Neviditelné sloty v GB 6 a 7.

VII. Alt – všechny alternativní postavy všech hráčů
- Možnost opravy z GB ve výši 20 G za den.
- Nemožnost vybírání z GB ve všech slotech.
- Neviditelné sloty v GB 6 a 7.

Část 3. - Všeobecná pravidla pro členy guildy

I. Prvním varováním o porušování pravidel guildy je veřejné napomenutí, následuje demote na hodnost Novice po dobu vyměřenou vedením guildy. Při opakovaném porušování pravidel může příjít i kick z guildy. Veškeré přestupky budou zaznamenány na fórum guildy.

II. Od členů guildy se vyžaduje slušné chování na chatu i při hlasové komunikaci.

III. Od všech členu se očekává budování reputace naší guildy u ostatních lidí a guild na serveru, tím že se budete snažit chovat zdvořile a snažit se šířit dobré jméno naší guildy, ten kdo bude přispívat NEGATIVNÍM způsobem ke špatnému jménu guildy, může být okamžitě vyhozen!

IV. Jestli některý člen bude vulgární, upozorní se na jeho chování, jestli se bude jeho vulgární chování opakovat, následuje demote, popřípadě kick z guildy.

V. Žádné nadávky na člena guildy, v jiném případě bude následovat napomenutí, demote, nebo kick z guildy.

VI. Pokud jste s něčím, nebo s někým, nespokojeni, nebo vám něco vadí, stačí to sdělit přes whisper VR nebo RS. Nebo napsat do fóra guildy.

VII. VR a RS musí v co nejkratším možném termínu vyřešit vaši situaci a problém.

VIII. Žádný přehnaný spam guild chatu. Při nedodržení následuje upozornění, demote, nebo kick.

IX. Guild web je určen pro komunikaci mezi členy guildy, ne vždy když něco požadujete, potřebujete, je někdo z vedení guildy přítomen ve hře, proto, prosím, používejte tento web ke komunikaci. Tím, že nenavštěvujete fórum, dáváte najevo svůj nezájem jak o lidi v guildě, tak o samotnou guildu. Fórum je od toho, aby se každý dozvěděl informace, které potřebuje vědět, není v silách VR/RS všem psát jednotlivě!

X. Všechny alternativní charaktery budou mít v popisu jméno hlavního charakteru. Pokud ne, bude alt odstraněn z guildy. Termín je týden od přijetí do guildy.

XI. Všechny alternativní charaktery, které jsou neaktivní 6 a více měsíců, budou odstraněny z guildy.

XII. Všechny hlavní charaktery, které jsou neaktivní více jak měsíc, budou degradování do hodnosti Novic. Tito hráči mají právo při opětné aktivaci svého účtu na hodnost odpovídající svému levelu, ne však už na hodnost podléhající raidům!

Část 4. - Pravidla pro používání guild banky (GB)

I. Z banky je možné brát pouze věci, které využijete pro svou postavu, nebo svého alta.

II. Zakazuje se ji prodat ať už vendorovi, nebo do AH. Pokud tak učiníte, bude následovat demote, případně kick z guildy.

III. Členům guildy je umožněna oprava z guild banky ve výši odpovídající jejich hodností. Toto nemůže být nárokováno a je pouze dobrou vůlí vedení guildy.

IV. Sloty v Guild Bance:
a. Výbava – rare nebo epic itemy (zbraně, oblečení), bagy.
b. Spotřeba – itemy pro okamžitou spotřebu (jídlo, gemy, enchanty, potiony…)
c. Scrolly – plány a recepty pro profese, scrolly, karty, úkolové předměty …
d. Glyphy – všechny glyphy na všechny Clary
e. Materiál – potřebné itemy na skill profesí
f. Raid spotřeba – itemy pro potřebu raiderů (jídlo, flasky, potiony…)
g. Raid věci – drahé itemy, gear určený raiderům, itemy pro výrobu jídla, flasek
Obrázek

Uživatelský avatar
Corleonis
Příspěvky: 747
Registrován: 13 říj 2015 21:35
Bydliště: Opava, Mordor
Main class: Hunter
Kontaktovat uživatele:

Re: Gildové pravidlá

Příspěvekod Corleonis » 20 kvě 2016 11:42

RAIDOVÉ PRAVIDLÁ

 1. Raidleader (RL):
  1. RL určuje Rada starších (RS).
  2. Raid vedie RL, ktorého slovo je zákonom a je vždy posledné.
  3. RL určuje, ktorý hráč sa zúčastni raidu a jednotlivých bojov.
  4. RL určuje svojich asistentov , najmä pre jednotlivé roly v raide.
  5. Nikto nesmie počas boja hovoriť s výnimkou RL, vopred určených hráčov alebo v prípade nevyhnutného upozornenia na mechaniku, damage alebo inú udalosť, ktorú si RL alebo ním určení ľudia nevšimnú.
  6. Hráči nesmú počas boja spochybňovať rozhodnutia RL. Zmeny taktiky a výhrady sa riešia len medzi bojmi.
 2. Raider: Raiderom je každý hráč, ktorý splní nasledujúce podmienky:
  1. Pravidelná účasť na raidoch.
  2. Registrácia na gildovom fóre a jeho sledovanie.
  3. Úplná znalosť svojej classy , main spec (MS) aj off-spec (OS) (všetky kúzla a ability, talenty, záchranné cooldowny, interrupty, ability queueing).
  4. Funkčný OS u hybridných class.
  5. Maximalizovanie gearu pre MS (najlepší dostupný mimoraidový gear z profesii a podľa možností aj z AH a všetky drahokamy, enchanty, upgrady a glyfy).
  6. Najlepšie dostupné consumables (flašky, potiony, jedlo, runy alebo iné buffové predmety).
  7. Znalosť základných makier (targetovacie, mouseover, prerušenie kúzlenia).
  8. Používanie klávesových a myšových skratiek a makier, žiadne vyklikávanie základných abilít z toolbaru.
  9. Teamspeak (TS) v najnovšej verzii (počas boja hovorí len RL a určení hráči, a každý, kto nevie ovládať svoje telesné pochody, musí mať push to talk), sluchátka a mikrofón.
  10. Úplná znalosť všetkých bojov vrátane podrobnej znalosti mechaník a abilít bossov (naštudovanie taktík vopred, samostatné a aktívne sledovanie videí, rešpektovanie a znalosť všetkých pokynov RL).
  11. Schopnosť maximálneho sústredenia počas boja. RL určí len základné rozdelenie a nikto sa nesmie spoliehať, že bude počas boja každému hovoriť všetko.
  12. Priestorová orientácia.
  13. Schopnosť znášať konštruktívnu kritiku .
 3. Raid:
  1. Raidy sa konajú vo vopred určených dňoch (štvrtok, nedeľa, pondelok), na ktorých sa dohodne väčšina raiderov. Zmeny pravidelných raidovacích dní môže následne spraviť len RS.
  2. Raid sa zapisuje do kalendára najmenej tri dni vopred.
  3. Pozvánka do raidu závisí od obtiažnosti a rozhodnutia RL a RS. Na mythic raid dostávajú pozvánku len raideri a hráči určení RL.
  4. Každý s pozvánkou na raid je povinný potvrdiť svoj status najmenej dve hodiny pred raidom. Status Accepted a Confirmed je záväzný a hráč s týmto statusom je povinný byť online v hre v momente začiatku raidu a stáť pred portálom do inštancie. Status Standby je zävazný a označuje náhradníka, ktorý je povinný byť online v hre v momente začiatku raidu a byť po celú dobu raidu k dispozícii (TS, telefón, battle.net, iný spôsob okamžitého zastihnutia). Status Tentative je nezáväzný a mal by sa používať len v odôvodnených prípadoch (jeho prílišná miera používania môže mať vplyv na pridelenie alebo odobratie ranku Raider).
  5. Hráč so statusom Accepted, Confirmed alebo Standby, ktorý sa nemôže na raide zúčastniť, je to povinný dať na vedomie (fórum, telefón, odkaz cez iného hráča) s odôvodnením.
  6. Hráči musia chodiť na raid kompletne opravení a pripravení (enchanty na všetkých vhodných veciach, drahokamy vo všetkých slotoch, všetky glyfy, knižky na zmeny talentov a glyfov, 2 kusy najlepších flašiek u alchymistov a 4 kusy najlepších flašiek u ostatných, 60 kusov najlepších potionov na staty alebo manu, 60 kusov najlepších potionov na healovanie, 60 kusov najlepšieho dostupného jedla a iné všeobecne dostupné buffy).
  7. Každý musí mať všetky povinné addony (všeobecné addony pre všetkých: DBM, BigWigs, Exorsus, Decursive / SmartDebuff; healeri: Healbot, Grid alebo iný vysokocustomizovateľný frame, ktorý umožňuje jednoklikové healovanie a dispelovanie a zobrazovanie akéhokoľvek debuffu a buffu v hre; damage dealeri: Weak Auras alebo iný addon na sledovanie procov z trinketov, enchantov a iných častí gearu; špecifické addony pre jednotlivých bossov, ktoré určí RL alebo budú napísané pri taktike). Každý, kto má nejaké záchranné ability, musí používať UI, ktoré mu ich umožní okamžite použiť buď na seba alebo na iného hráča.
  8. Damage dealeri sú povinní používať potiony pred pullom a v rámci boja, keď to určí RL.
  9. Raid sa začína v čase, ktorý je uvedený v kalendári. Raidy sú od 20:00 do 23:00. V čase začiatku raidu musia byť všetci so statusom Confirmed, Accepted a Standby pred portálom do inštancie.
  10. Raid Leader má právo vymieňať členov raidu podľa potrieb progresu a jednotlivých bojov.
  11. Prestávky sú dve, každá trvá päť minút a vyhlasuje ich iba RL. Prvá je o 21:00 a druhá je o 22:00. Prestávky môžu byť posunuté RL, ak si to vyžaduje situácia v raide. Ak niekto musí urgentne odísť mimo prestávky, vopred to oznámi RL vrátane doby trvania tohto odchodu. Akceptovateľnými dôvodmi sú len urgentné biologické, rodinné a pracovné potreby.
  12. Keď RL vyhlási wipe, každý bezodkladne umrie.
  13. Raid ukončuje Raid Leader a nikto z neho nesmie svojvoľne odísť pred jeho oficiálnym skončením, počas boja alebo pred 23:00 (resp. pred dokončením posledného boja, ak presiahne čas 23:00). Výnimkou sú dôvody z reálneho života, pričom hráč je povinný túto skutočnosť podľa možností oznámiť Raid Leadrovi.
  14. Počas boja hovorí len RL a ním určení hráči.
  15. Žiadne emocionálne výbuchy počas raidu. Kritiku je potrebné brať neosobne a profesionálne.
  16. Porušovanie pravidiel v bodoch 2 a 3 sa postihuje pridelením trestných GP alebo znížením ranku na základe rozhodnutia RS.
 4. Loot:
  1. Loot rozdeľuje Master Looter (ML), ktorého určuje RS.
  2. Loot sa rozdeľuje prostredníctvom systému EPGP .
  3. Ceny jednotlivých typov vecí určuje RS na začiatku príslušného tieru a zverejní ich na fóre.
  4. Každý v raide je povinný mať addon EPGP.
  5. Priorita na loot je MS > OS > minor upgrade > alt. RS môže rozhodnúť, že MS Raidera bude mať prednosť pred MS neraidera, ktorý sa pravidelne nezúčastňuje na raidoch. RS taktiež môže rozhodnúť, že setovky, trinkety a reliky do artefaktov budú pridelené podľa potreby raidu, nie jednotlivca (napr. väčší boost, dokončenie setu a pod.).
  6. Nikto nesmie rolovať na vec, ktorú už má. Ak ide o vec s upgradom alebo socketom, alebo ide o vec s rovnakým item levelom, a hráč takúto vec už má, je oprávnený na ňu rolovať len ako minor upgrade.
  7. Hráči rolujú na veci prostredníctvom addonu. V prípade rovnakej priority rozhoduje vyšší /roll. Ak padne viac rovnakých vecí, a jedna z nich má upgrade alebo socket, lepšiu vec získa hráč s vyššou prioritou, alebo vyšším /roll v prípade rovnakej priority.
  8. V prípade, ak hráčovi v raide padne bind on equip (BOE ) vec, je povinný ho ponúknuť ho ostatným hráčom v raide, pričom sa použijú rovnaké pravidlá ako v prípade bind on pickup (BOP) vecí. Ak BOE vec nikto nechce, je uložená do gildovej banky (GB), z ktorej je prioritne ponúknutá iným pravidelne raidujúcim hráčom, ktorí neboli na raide, za GP, alebo v prípade nezáujmu je predaná a zlato sa použije na opravy členov raidu.
  9. RS môže rozhodnúť, že v nižších raidových obtiažnostiach sa použije lootovanie Need before Greed .
  10. V prípadoch, ktoré nie sú určené v pravidlách, rozhoduje RS .
Obrázek


Zpět na “Pravidlá”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host

Powered by phpBB © phpBB Group :: Theme by Matti :: Adapted by Maslenka and Robo
 

 

cron